Projecten

Wij houden ervan om projectmatig samen te werken. U heeft een vast aanspreekpunt om uw specifieke situatie te analyseren, naar u te luisteren en om vragen te stellen. Bij ons intern wordt dat vertaald naar een concept. Hierbij stellen wij duidelijke doelen en werken op deze manier een passende oplossing voor u uit.

Er is aandacht voor conceptontwerp, software, belangrijke details, planning en communicatie. Er worden specificaties opgesteld en goedkeuringstekeningen gemaakt. Voor ieder project is er een factory acceptance test (FAT) en een site acceptance test (SAT).

Bij oplevering wordt de benodigde aandacht besteed aan begeleiding en instructie.
Na oplevering is er periodiek onderhoud om uw systeem in perfecte conditie te houden.

Wij zorgen ervoor dat het systeem voldoet bij oplevering en blijft voldoen in de toekomst...

Project bespreken

U kunt bij ons terecht voor:

  Systeem integratie
  Liquid handling (logistiek microtiterplaten, petridiscs)
  High-throughput screening
  Robotisering
  Interne logistieke systemen
  Software
  Innovatieve oplossingen


Integratie platform liquid handling

Om repetitieve bewerkingen nauwkeurig te kunnen uitvoeren ontwikkelen we samen met klanten opstellingen met de gewenste te integreren systemen. De logistiek van een microtiterplaat tussen voorraadmodules en deze systemen gebeurt met een robot, alles aangestuurd , gecontroleerd en vastgelegd met behulp van software.


Platform met afscherming

Zoals hierboven reeds genoemd gebeurt de logistiek van een microtiterplaat tussen voorraadmodules en systemen op een platform. Indien gewenst of noodzakelijk zijn er vele aanvullingen op een platform mogelijk. Van beschermende omkasting, lichtbalken, sensoren en afzuiging, tot camera-bewaking, ea.


Gepersonaliseerde medicatie samensteller

Voor het automatisch verwerken van op poeder gebaseerde recepten. Met dit systeem is het mogelijk om op flexible wijze cliëntspecifieke medicatie te maken. Meer informatie (externe website)


Central Filling

Het systeem is een klantspecifieke logistieke oplossing voor distributie van een product. Hierbij wordt per specifieke situatie een samenwerking ontwikkeld tussen logistiek, techniek en software. Voor dit project gaat het om op een efficiënte wijze herhaalmedicatie te distribueren. Meer informatie (externe website)


RoboBasket

Een logistieke oplossing voor het efficiënt en compact handelen en beheren van voorraad in bakken. RoboBasket is een automaat met software voor het geautomatiseerd innemen, opslaan en uitgeven van voorraad die opgeslagen wordt in bakken. Het systeem is laagdrempelig opgezet en al toepasbaar vanaf ca. 300 bakken! Meer informatie (externe website)


Verpakkingsmachine

Systeem om blisterverpakkingen te maken voor broodstengels. De automatisering richt zich op de verzameling, plaatsing, telling en verpakking van een product. Het is hiermee mogelijk om tot 1600 producten per minuut te verwerken. Meer informatie (externe website)